28 jan. 2014

Birthday card in january

Here's a birthday card. The picture of the young lady made me choose the colors of the Maja Design papers.

Dutch/Nederlands
Hier is een verjaardagskaart. Aan de hand van het plaatje van de jonge vrouw heb ik de kleuren van het Maja Design papier uitgezocht.

Frisian/Fries/Frysk
Hjir is in jierdeikaart. De kleuren fan it Maja Design papier ha 'k útsocht oan 'e hân fan it plaatsje fan de jonge frou.

Een reactie posten